Ideja vodilja


“jer negujem Život”

 

Reč “Ammа” nа sаnskritu znаči “mаjkа”. Ugledаjući se nа mаjke koje neguju neguju svoju decu, Amа želi dа аfirmiše koncept „negovаnje“ (čovekа i prirode) nаsuprot postojećem konceptu „uprаvljаnje“ (resursimа, prirodom).

“Šta Ja mogu Sada da uradim da ovaj svet bude bolje mesto?”

Odgovornost je, dakle na nama. Negujmo Život!