Prijatelji(ce)


Erazmus+ je program Evropske unije namenjen finansiranju projekata, partnerstava, događaja i mobilnosti u oblasti obrazovanja i obuka, mladih i sporta.


Centralno evropska inicijativa (CEI) je regionalni međudržavni forum posvećen podršci evropskim integracijama kroz saradnju svojih članica izmešu sebe, sa Evropskom unijom (EU), i drugim zainteresovanim javnim ili privatnim institucijama i nevladinim organizacijama (NVO), kao i sa međunarodnim i regionalnim organizacijama.fowo_logo-horizontal

Globalna Federacija WWOOF orrganizacija. Prisutna u 110 zemalja sveta u kojima okuplja 17.500 malih organskih proizvođača i 110.000 volontera.


in

Centralno mesto okupljanja nevladinog, poslovnog sektora, kao i sektora socijalnog preduzetništva sa ciljem izgradnje zdravog, inkluzivnog društva.


kulCentar za društveno odgovorno preduzetništvo (CDOP), inkubator za stvaranje društveno odgovornih ideja.


zem

Centar za zemljanu arhitekturu u Mošorinu.


Video produkcija 2D animacija.


Veb-sajt “Sunčeva trpeza”, autorke Mirjane Petrović: Mala ali značajna pomoć svima koji žele da budu bliže Prirodi, gde na dodiru Zemlje i Sunca buja zeleni svet koji brine za nas i sve što je živo.


 

Zelene strane su specijalizovani oglasni katalog, koji pod jednim krovom okuplja proizvođače, proizvode i usluge vezane za zdrav život i zdravu životnu sredinu.


 


unnamed


 

Uvek otvoreni za saradnju baziranu na otvorenosti, nesebičnosti i posvećenosti.

Kontaktirajte nas.