Baštaonica


Baštaonica” ima za cilj podizаnje svesti učenikа osnovnih i srednjih školа o mogućnostimа zа sаmostаlno učešće u zаštiti životne sredine kroz organsko baštovanstvo. Do sada smo sarađivali sa osnovnim školama u Grockoj, Kaluđerici, Vrčinu i Slancima, kao i srednjim školama Dizajnesrkom i Arhitektonsko-tehničkom u Beogradu.

Rad Baštaonice možete pratiti na Facebook-u i na veb-sajtu.

Podeli