Žene za održivu i solidarnu poljoprivredu


Žene za održivu i solidarnu poljoprivredu” je program osnaživanje žena i isticanje njihove uloge u procesu diversifikacije i tranzicije sa intenzivnog i tržišnog ka održivom i solidarnom poljoprivrednom radu. Cilj ovog programa je da se poveća učešće žena u lokalnoj poljoprivredi kako bi žene iskoristile svoje potencijale za sopstvenu dobrobit, dobrobit svojih porodica, celokupne zajednice i prirode.

Do sada smo organizovali niz edukativnih radionica sa ženama u selu Slanci, kao i Okupljanje poljoprivrednica centralne Evrope 2015.