„Čudesni vrtovi“ u Beogradu


U okviru programa Baštalište, Ama Centar organizuje prezentaciju varaždinskih „Čudesnih vrtova“ u Beogradu.

Inicijatori varaždinskih zajedničkih vrtova, Goran Hanžek i Igor Ježek preneće svoja iskustva u okviru otvorenog razgovora u Mikser House-u, 30.jula.

Varaždinske „Čudesne vrtove“ nagradila je fondacija „Unruhe Privatstiftung“ plaketom „SozialMarie“ za približavanje inovativne društvene ideje široj javnosti.

Detaljnije na veb-sajtu Baštališta.