Ko smo mi


"Ama - Centar za negu čoveka i prirode"​

Ama Centar je neprofitno udruženje građanki i građana osnovano krajem 2013.godine.

UG-Ama_Centar-Identifikacija

“Jer negujem Život”

Reč “AMMA” na sanskritu znači “majka.

Ugledajući se na majke koje neguju svoju decu, Ama Centar želi da afirmiše koncept negovanja (čoveka i prirode” nasuprot postojećem konceptu upravljanja (resursima, prirodom).

“Šta JA mogu SADA da uradim da ovaj svet bude bolje mesto?”

Odgovornost je na nama – Negujmo Život.

Misija i vizija

Misija Ama Centra je podrška razvoju održivih i dostojanstvenih načina života, afirmisanjem životnih vrlina i nesebičnim služenjem.

Vizija Ama Centra je svet u kojem ljudi žive kao deo prirode, a ne odvojeno od nje.

Principi

Negovanje / kreativnost i inovacija / posvećenost / održivost / lični razvoj

Oblasti delovanja

Održivi razvoj / Zaštita životne sredine / Organska proizvodnja i permakultura / Ruralni razvoj / Zajednice / Mladi / Ženska i manjinska prava / Mediji

Ciljevi

Podrška fizičkog, emotivnog i duhovnog razvoja pojedinca

Poboljšanje kvaliteta života u zajednici

Negovanje biljaka, životinja i čoveka, i time briga za planetu

Edukacija različitih javnosti o oblastima delovanja

Razvoj i unapređenje oblasti delovanja

Promocija vrednosti i zdravih stilova života

Okupljanje pojedinaca, stručnjaka i pravnih lica iz oblasti delovanja.

Članstva

„Federation of WWOOF organizations“ (FoWO), Velika Britanija

Međunarodna federacija WWOOF organizacija / projekata: WWOOF je akronim World Wide Opportunities on Organic Farms, prilike za volontiranje na organskim farmama. Od 1971, WWOOF pokret povezuje volontere tzv. WWOOFere i vlasnike organskih farmi širom sveta sa ciljem da ponudi iskustvo u prirodi i uzgoju voće i povrća bez upotrebe hemikalija iz prve ruke, kao i da podrži organski pokret u svetu. Kao krovna organizacija koja obezbeđuje okvir rada i delovanja, trenutno okuplja 61 članicu širom sveta.