fowo_logo-horizontal
Federacija WWOOF Organizacija (FoWO) i ove godine poziva WWOOF domaćine širom sveta da se prijave za program grantiranja.

Otvoren poziv za WWOOF grantove


eeb-logo
Ama Centar predstavio WWOOF program Evropskom birou za zaštitu životne sredine u Briselu.

WWOOF u Briselulloof-edvorg
U okviru projekta “Educating adults about volunteering and organic food production on farm enterprises (EDVORG)” razvijen je prvi i jedini onlajn vodič za učenje odraslih o organskoj proizvodnji hrane, preduzetništvu, volontiranju i kulturnoj razmeni na organskim farmama širom sveta – LLOOF vodič.

Uspešno završen EDVORG projekat