Poslednji sastanak WORA partnera održan u Rumuniji


Poslednje nedelje jula, partneri WORA projekta ponovo su se okupili u Kluž-Napoci, Rumunija, na 4. i poslednjem transnacionalnom sastanku.

Organizator i domaćin ovog sastanka, EcoRuralis, okupio je sve partnere: AgriNatura (Poljska), Kislépték (Mađarska) i Ama Centar (Srbija). Susret je otvoren zvaničnom večerom pošto su partneri stigli u Kluž-Napoku 27.jula. Bila je to dobra prilika da razmenimo novine kod partnera od pre 2 meseca kada je održan sastanak u Srbiji i da se upoznamo sa učesnicima ovog skupa: jedan iz Poljske, 2 iz Rumunije, 3 iz Mađarske i 6 iz Srbije.

Ovaj projektni sastanak bio je posebno važan kao poslednji sastanak partnera uživo. Kao takav, bio je ključan za procenu trenutnog stanja projekta. Istovremeno, iskoristili smo ovu priliku da razjasnimo preostale zadatke i potvrdimo njihovu distribuciju među partnerima, kako bismo obezbedili nesmetan završetak projekta. Diseminacija rezultata projekta u vezi sa korišćenjem IT&C od strane žena u ruralnim oblastima bila je posebno važna tema i to nas je podstaklo da razmislimo o projektu, kao i o mogućim budućim projektima na osnovu naših nalaza.

Posle ručka i kratke šetnje od sunčanog centra grada do kancelarije EcoRuralis, pozabavili smo se temom našeg sastanka. Drugi deo dana započeo je prezentacijom istorije, aktivnosti i političkog pozicioniranja EcoRuralis-a. Za organizatore je bilo posebno važno da naglase složenost i heterogenost životnih uslova za ljude u ruralnoj Rumuniji, naglašavajući na taj način potrebu i želju da se EcoRuralis angažuje na unapređenju prava seljaka u zemlji i regionu, u skladu sa Ujedinjenim Deklaracija nacija o pravima seljaka i ostalih koji rade u ruralnim područjima.

Ova situacija se ogleda i na nivou EU i na evropskom nivou, zbog čega je od suštinske važnosti da nastavimo sa ovim transnacionalnim razmenama koje nam pomažu da utemeljimo naše aktivnosti i stvorimo mreže saradnje preko granica i regiona, pronalazeći zajedničke tačke u izazovima i rešenjima. EcoRuralis je naglasio da su IT&C instrumenti neophodni za održavanje dobre komunikacije sa svojom velikom, nacionalno raspoređenom bazom članova. Ovo je postalo još očiglednije tokom perioda 2020-2022 i ograničenja vezanih za pandemiju Covid-19. U situaciji kada je bilo nemoguće sretati se uživo, članovi Koordinacionog odbora, kao i radnih grupa na različite teme, među kojima pravo na seme i ruralni feminizam, pribegli su onlajn alatima (Zoom sastanci) kako bi se njihove aktivnosti nastavile.

Čuvarka semena i član koordinacionog odbora EcoRuralis-a, Stela Zamoiu, održala je prezentaciju o godišnjoj kampanji distribucije semena. Prezentacija je održana putem Zoom-a, s obzirom na to da se Stela oporavlja od kovida i živi na značajnoj udaljenosti od Kluž-Napoke, demonstrirajući na taj način upotrebu informacionih tehnologija u praksi. Stela je govorila o tome kako čuva semena, upravlja jednom od EcoRuralis semenskih kuća i distribuira zajedno sa svojom porodicom, seme članovima u proleće. Kampanja čuvanja i distribucije semena – glavna je aktivnost EcoRuralis-a koja okupljanja članova i traje od 2013. godine. Sama kampanja se u velikoj meri oslanja na informacione tehnologije: Katalog, obrasci zahteva za seme i celokupno upravljanje se obavljaju onlajn. S’ jedne strane, ovo je ograničenje, posebno iz ugla pristupa Internetu, dok sa druge strane omogućava da se seme distribuira na nacionalnom nivou i u značajnoj količini. Samo u 2021. godini, ispunjeno je skoro 5000 zahteva za semenom i distribuirano je 47 vrsta i 124 sorte semena biljaka. Učesnici skupa su se uključili u diskusiju, otkrivajući aktuelno zakonodavstvo o seljačkoj/tradicionalnoj re-produkciji semena u Evropi i njegovim ograničenjima.

Druga prezentacija bila je fokusirana na „Seljačku kutiju“, regionalnu inicijativu za poljoprivredu podržanu od strane zajednice (CSA) koja se sprovodi pod okriljem EcoRuralis-a. Proizvođač, Eniko Butika, i član koordinacionog odbora EcoRuralis-a uključen u ovu inicijativu govorio je o baštenskoj zasotavšitini u okviru „hostezeni” grupe. U pitanju je grupa stanovnika Kluž-Napoke koji se bave baštovanstvom i snabdevaju meštane povrćem i drugim prehrambenim proizvodima. Kako je njihov pristup tradicionalnom seljačkom tržištu bio ograničen, morali su da pronađu različite načine da dođu do svojih kupaca kako bi mogli da zadrže svoj način života. Inicijativa Seljačka kutija im je to omogućila. Radi se o onlajn platformi koja povezuje male, tradicionalne proizvođače hrane sa potrošačima koji žele da se pretplate na nedeljne isporuke. Učesnici sastanka, podelili su svoja iskustva sa CSA u kontekstu razmene dobrih praksi i znanja o ovoj vrsti proizvodnje i distribucije. Dan je završen neformalnom večerom tokom koje su nastavljene diskusija i razmena.

Poslednjeg dana, partneri su imali priliku da upoznaju grad Kluž-Napoka u srcu Transilvanije.