Obrazovanje odraslih o volontiranju i organskoj proizvodnji hrane


Ama Centar sprovodi istraživanje u okviru projekta “Obrazovanje odraslih o volontiranju i organskoj proizvodnji hrane na preduzetničkim imanjima – EDVORG” koji tokom naredne dve godine realizuje 10 evropskih‬ organizacija. Istraživanje realizujemo kroz naš program volontiranja na organskim farmama – WWOOF Srbija.

WWOOF countries collaboration

Zemlje partneri EDVORG projekta

U okviru EDVORG projekta, 10 evropskih WWOOF organizacija među kojima i Ama Centar radiće na razvoju onlajn edukativnog alata za učenje u oblastima organske proizvodnje i održivih načina života. Neke od tema koje će budući interaktivni alat obuhvatiti su: Eko-gradnja, Organsko baštovanstvo, Biodinamička proizvodnja, Permakultura, Pijace / tržište proizvoda malih proizvođača, Pčelarstvo, Zajednica koja podržava poljoprivredu (Community supported agriculture), Obnovljivi izvori energije, Prerada i konzervacija hrane, Kuvanje, Život u zajednici, Agroforestry, Stočarstvo, Metod prirodnog uzgoja (Masanobu Fukuoka), Upravljanje otpadom i drugi. Očekivani korisnici ovog alata su, pre svega članovi WWOOF organizacija (domaćini i volonteri), a zatim i svi ostali zainteresovani za pomenute teme.

Svi oni koji odgovore na pitanja ankete konkurišu za 10 nagrada – paket godišnjih članarina svih 10 WWOOF organizacija uključenih u ovaj projekat: Češka, Nemačka, Mađarska, Irska, Italija, Norveška, Srbija, Španija, Turska i Velika Britanija.

Anketa je na srpskom jeziku i otvorena do 08. januara 2015.

Rezultati istraživanja biće objavljeni na veb-sajtu Federacije WWOOF Organizacija (FoWO), Ama Centra i WWOOF Srbija.

Projekat “Obrazovanje odraslih o volontiranju i organskoj proizvodnji hrane na preduzetničkim imanjima (eng. Educating adults about volunteering and organic food production on farm enterprises – EDVORG)” finansira

EU Erasmus Plus Strategic Partnership programme

Strategic Partnership programme