Konkurs za kupovinu seoskih kuća u Vojvodini 2


Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Bespovratna sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom namenjena su supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose 68.000.000,00 dinara, a učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom pri čemu visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Ciljevi konkursa usmereni su na:

  • podsticanje razvoja ruralnih sredina,
  • oživljavanje i podmlađivanje vojvođanskih sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta,
  • iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture u ruralnim sredinama kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnost,
  • povećanje broja žena vlasnica nepokretnosti.

Rok za prijavu je 10. septembar 2015. godine.

Više detalja o načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji, potražite na sajtu Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.


2 thoughts on “Konkurs za kupovinu seoskih kuća u Vojvodini

  • zaklina

    Slažem se Milane, kamo sreće da je još ovakvih akcija na čitavoj teritoriji Srbije. U selu je spas, ko to ne shvata ne razume današnja vremena, i šansu za normalan i zdrav opstanak porodice i nacije.Bravo još jednom za fantastičnu ideju!

Comments are closed.