Počelo mapiranje Beograda


Pod parolom “Jedna opština, jedno Baštalište, juče je započeto mapiranje pogodnih lokacija  za osnivanje baštenskih zajednica u Beogradu.

Bastaliste-poziv_za_mapiranjeU okviru programa Baštalište, Ama Centar i Beogradski festival cveća kao osnivači pozivaju građane da se uključe u prepoznavanje lokacija na kojima je u gradu moguće gajiti povrće. Baštenske zajednice kao alat za razvoj održivih gradova mogu biti osnovane na privatnom, gradskom, poljoprivrednom, građevinskom ili na zemljištu u vlasništvu skupština stanara. Kroz uspostavljen sistem baštenskih zajednica kao dugoročni cilj građanske inicijative Baštalište, obezbeđujemo sebi i svojoj porodici izvor zdrave hrane, smanjujemo udar na kućni budžet, razvijamo zdrave navike boravka i rada u prirodi, ozelenjavamo i ulepšavamo zapuštene prostore grada i jačamo komšijske veze i lokalnu zajednicu.

Svoje predloge, kao i do sada prepoznate lokacije pogledajte na stranici Baštališta.

Mapiranje podržava Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine Beograda u okviru projekta “Bаštenske zаjednice, zeleno srce belog grаdа – Jаvno zаgovаrаnje grаdskih bаštenskih zаjednicа”.