Baštalište


bastaliste logo

Baštalište je zajednica urbanih baštovana koja je 2013. uspostavila zajedničku organsku baštu na samo 10km od centra prestonice.

Širi okviri Baštališta podrazumeva podizanje svesti stručne, političke i opšte javnosti o značaju i koristi baštenskih zajednica, kao i njihovu promociju kao alata za ekološki, ekonomski, socijalni i zdravstveni razvoj gradova.

Vizija Baštališta je uspostavljanje sistema gradskih baštenskih zajednica u okviru razvojnih planova lokalnih samouprava po principu “Jedna opština, jedno Baštalište”.

Pogledajte kratak film i fotografije Baštališta u nastavku