Sve veće interesovanje za bašte


Sve je više inicijativa za osnivanje baštenskih zajednica. Lista zainteresovanih širi se na Cerak, Pančevo, Novi Beograd, pokazalo se tokom razgovora po Baštalištu održanom u okviru programa festivala “Živeti zdravije”.

Živeti zdravije

Baštalište je tom prilikom predstavilo svoje aktivnosti i planove za budućnost. Prisutni su čuli o tome kako osnovati baštensku zajednicu, šta su potrebni uslovi i, naravno o iskustvima Baštališta. Na radionici održanoj kasnije, učesnici su razrađivali svoje ideje i koncepte baštenskih zajednica u Pančevu, Ceraku i drugim opštinama Beograda.

Festival “Živeti zdravije” obuhvata predavanja, radionice, izložbu zdravije i organske hrane, suplemenata, preparata i literature o holističkom pristupu zdravlju. Humanitarnog karaktera je i traje do 15.juna.