ekološka kultura


1
Puno se danas govori i piše o ekologiji, zdravim stilovima života, unapređenju zdravlja, neophodnosti podizanja svesti međutim, većina to ne postavlja kao svoje lične principe kojima se rukovodi u svim sferama života. Zapitajmo sebe da li smo ekološki kulturni, kakva je naša svest i da li stvaramo sklad u sebi i […]

Kultura ekološkog življenja