EUROPEAN ENVIRONMENTAL BUREAU


Ama Centar predstavio WWOOF program Evropskom birou za zaštitu životne sredine u Briselu.

WWOOF u Briselu