WWOOF u Briselu


Ama Centar predstavio WWOOF program Evropskom birou za zaštitu životne sredine u Briselu.

WWOOF edukativni program predstavljen je organizacijama – članicama radne grupe za poljoprivredu Evropskog biroa za zaštitu životne sredine (EEB) tokom redovne godišnje sednice u Briselu.

Cilj predstavljanja WWOOFa bio je uspostavljanje saradnje globalne Federacije WWOOF Organizacija (FoWO) i njenih članica – nacionalnih WWOOF Organizacija i članica EEBa u polju zaštite životne sredine kroz praksu organske poljoprivrede.

eeb_2016

Predsedavajuća sastankom, Faustin Ba-Defoz, EEB Senior Policy Officer rekla je da su EU politike veoma važne za život običnih građana iako oni sami ne uzimaju direktno učešće u kreiranju istih. Organski proizvođači u Evropi najčešće smatraju da je dovoljno da vode svoj život i te da ih “visoka politika” ne dotiče. “EEB radi za građane i u budćnosti će insistirati na direktnoj komunikaciji sa onima koje predstavljamo pred Evropskom komisijom. Zato nam je važna saradnja sa organizacijama poput globalne FoWO i njenih članica koje na svoj način podržavaju i doprinose razvoju održive poljoprivrede u Evropi i širom sveta.”

Sastanak je završen sa namerom da se u budućem periodu razviju konkretni predlozi saradnje između FoWO i EEB. Sastanku EEB radne grupe za poljoprivredu prisustvovali su predstavnici 25 evropskih organizacija.

Evropski biro za zaštitu životne sredine predstavlja najveću mrežu organizacija koje se bave zaštitom životne sredine u Evropi i trenutno broji 150 članica iz 30 zemalja koje predstavljaju 15 miliona pojedinaca. EEB predstavlja glas EU građana i kao takav, fokusiran je na implementaciju i izmene evropskih politika. Radna grupa za poljoprivredu bavi se Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU – Common Agriculture Policy (CAP) i njenom reformom, pre svega i još:

  • Pregled CAP 2014-2020 i reforma posle 2020.
  • Implementacija Ruralnog razvoja 2014-2020. / Reforma posle 2020.
  • Održiva proizvodnja hrane i poljoprivreda

Federacije WWOOF Organizacija je globalna mreža nacionalnih WWOOF organizacija. Broj članica FoWO trenutno iznosi 43 odnosno 17,500 organskih domaćinstava i 110,000 WWOOFera u 110 zemalja sveta. Ama Centar kao koordinatora WWOOF u Srbijia članica je FoWO od svog osnivanja 2013.

Prezentacija WWOOFa je održana na poziv EEB upućen FoWO tokom predstavljanja EDVORG projekta u Irskoj u maju 2016. Bord direktora FoWO odlučio je da WWOOF Srbija – Ama Centar predstavlja WWOOF pokret na ovom sastanku.