živeti zdravije


Sve je više inicijativa za osnivanje baštenskih zajednica. Lista zainteresovanih širi se na Cerak, Pančevo, Novi Beograd, pokazalo se tokom razgovora po Baštalištu održanom u okviru programa festivala “Živeti zdravije”.

Sve veće interesovanje za bašte