Literatura


Jelena obožava tradicionalne metode fermentisanja, deli ih i sakuplja iz celog sveta. Ovaj mali priručnik prirodne fermentacije je prateći materijal nastao uz radionicu „Prirodna fermentacija“ koja je organizovana u okviru serije radionica u Baštalištu 2018.

Uredio: Ama – Centar za negu čoveka i prirode

Zemlja je živi organizam i poljopri­vredno imanje treba da bude zaokružen ciklus. Sam sebi dovoljan. Samoobnovljiv. Treba odbaciti monokulturu i poštovati raznolikost kultura i raspored njihove sadnje. Stručnjaci predlažu redovno vođenje beležaka u baštenskom dnevniku koje olakšava planiranje i vođenje bašte i precizno pokazuje rezultate rada.

Prevod: Ama – Centar za negu čoveka i prirode

Ilustrovani priručnik koji ohrabruje mlade da uzgajaju svoju hranu, gde god da nađu mesto za to. Cilj “GrowIn’ – zrno po zrno” je gajiti zdravo, organsko i lokalno povrće čime se smanjuje ekološki otisak ljudi na Zemlji, a oni se ponovo povezuju sa prirodom. GrowIn’ inicijative pokrenute su u Evropi, SAD i Indiji i oslanjaju se na lokalne grupe volontera. U Srbiji, GrowIn’ inicijativu pokrenulo je udruženje građana „Ama – Centar za negu čoveka i prirode.“

Prevod: Ama – Centar za negu čoveka i prirode

Vodič za učenje odraslih o organskoj proizvodnji hrane, preduzetništvu, volontiranju i kulturnoj razmeni tokom WWOOFovanja na organskim farmama širom sveta.

Priručnik pokriva sva područja kojima se permakultura bavi – od malčiranja i izgradnje tla, preko održivog stanovanja i korištenja obnovljivih izvora energije do izgradnje zajednice.

Izdavač: Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG)

Za sve one koji su započeli baštenske radove i one koji tek planiraju, profesorka emerita Branka Lazić napisala je knjigu namenjenu svim ljubiteljima organske poljoprivrede.

Izdavač: Zelena mreža Vojvodine

Prirodni preparati za zastitu bilja u organskoj proizvodnji

Principi organske proizvodnje nalažu uspostavljanje posebnog agroekosistema tj.odgovarajućeg odnosa između korisnih i štetnih organizama i stoga rešavanje problema u zaštiti bilja u organskoj proizvodnji bazira se na nepesticidnim merama i primeni preparata koji su na prirodnoj osnovi.

Alternativno_poljodjelstvo

Bračni par alternativnih poljoprivrednika, Renata i Zdravko Dajčbar iz Bjelovara, napisali su ovu odličnu brošuru sa fotografijama i uputstvima o alternativnoj poljoprivredi kojom daju praktične savete za prelaz na vrt bez hemikalija, te vas pozivaju da i sami pokušate pratiti prirodne metode uzgoja hrane.

Izdavač: Društvo za kulturu i suživot s prirodom – Kneja

Briga_o_tlu

Priručnik se bavi praktičnim metodama pomoću kojih tlo u kojem uzgajamo hranu možemo učiniti sve plodnijim umesto da ga degradiramo kako to čini konvencionalna poljoprivreda. Takođe, istražuje mogućnosti kako tlo i proizvodnju hrane pretvoriti u moćan alat za borbu protiv klimatsih promena.

Izdavač: Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG)

Vrtovi_nasega_grada

Studije i zapisi o praksama urbanog vrtlarenja iz pera znanstvenika i društveno-ekološki angažiranih praktičara. Urbano vrtlarenje dio je globalnog pokreta kojim se afirmira uzgoj hrane u gradovima, izgradnja lokalnih zajednica, osnaživanje uloge civilne scene i građanske participacije u procesima donošenja odluka, održivo upravljanje javnim prostorima, ekonomija temeljena na razmjeni i solidarnosti među akterima te brizi prema okolišu i prirodnim resursima.

Urbana-Permakultura

Brošura se bavi permakulturom u stanu i kvartu, uvodom u permakulturni dizajn gdje nudi alate kako da sami dizajnirate svoj životni prostor, a da pri tome uključite sva čula i napravite nešto doista erotsko, naravno ako vam sve ostalo ultratradicionalno ide na živce. Na kraju donosi male i slatke praktične primjere iz uradi(mo) sam(i) domena,

Izdavač: Društvo za kulturu i suživot s prirodom – Kneja

Odrzive_skole

Priručnik nudi lude primere iz škola širom sveta, primere dobre prakse u hrvatskim školama, predloge nastavnih jedinica i alate za za konkretno uvođenja i sprovođenje nastave za održivost. Naglasak je na praktičnim projektima poput školskih vrtova, banke semena, kurikulumu za ekološke sadržaje, proizvodnim školskim zadrugama, inovativnim i kreativnim projektima, energetski neovisnim školama, učionicama u prirodi itd.

Izdavač: Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG)

Grupe_solidarne_razmene

Brošura o grupama solidarne razmjene – novom obliku ekonomije u kojem kupci kupuju hranu direktno od proizvođača, potičući na taj način lokalnu ekonomiju.

Izdavač: Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG)

Eko_selo-Model_ruralnog razvoja_i_osnazivanja_srpskih_sela

Eko sela su oblici naselja  (urbanih, suburbanih ili ruralnih) čiji stanovnici, u želji da žive u skladu s prirodom, nastoje da ostvare svoj osnovni cilj: samoodrživost zajednice, zaštitu životne sredine i unapređenje kvaliteta života. Priručnik definiše koji to faktori i aktivnosti dovode do održivog razvoja i da li se ovaj koncept može iskoristiti za oživljavanje srpskih sela.

Izdavač: Centar za društveno odgovorno preduzetništvo