Poziv mladim proizvođačima hrane za učestvovanje u istraživanju


Imate od 18-45 godina, aktivno se bavite poljoprivredom i proizvodnjom hrane i zanima vas da se direktna prodaja, javite nam se.

Ama – Centar za negu čoveka u saradnji sa ZMAG – Zelenom mrežom aktivističkih grupa, realizuje projekat Growing Growers, koji ima za cilj da otvori prostor za razvoj održive lokalne proizvodnje hrane koja je bazirana na direktnoj ekonomskoj razmeni između proizvođača i potrošača. Ideja vodilja projekta je CSA model (community supported agriculture). CSA je model distribucije hrane koji razvija lokalnu proizvodnjui ekonomiju kroz razvoj mreže direktne ekonomske saradnje proizvođača i potrošača. Na globalnom nivou, dva miliona ljudi učestvuje u CSA modelima razmene. Smatramo da je za razvoj mladih poljoprivrednika potrebno stvoriti nove ekonomske odnose u društvu koje će biti zasnovane na principima održivosti, solidarnosti te međusobne saradnje proizvođača i potrošača.

U sklopu projekta realizujemo istraživanje Mladi poljoprivrednici i proizvođači hrane i prehrambeni suverenitet. Istraživanje ima za cilj da mapira mlade poljoprivrednike i proizvođače hrane, kao i da istraži domete njihovog rada, nivo zadovoljstva, ali i prepreke i izazove sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu. Poseban akcenat će biti stavljen na koncept prehrambenog suvereniteta i položaja mladih poljoprivrednika na globalnom tržištu ishrane. Ovo istraživanje će biti sprovedeno u Srbiji i Hrvatskoj, i jedinstveno je za ovaj deo Evrope.

Osim istraživanja, tokom projekta će se raditi na uspostavljanju platforme za promociju i direktnu razmenu između potrošača i proizvođaća, u cilju njihove bolje saradnje i održivosti za proizvođače.

Ukoliko imate od 18-30 godina, i aktivno se bavite poljoprivredom i proizvodnjom hrane, a zanima vas da se direktno uključite u projekat kroz doprinos istraživanju, predstavljanje na budućoj platformi i direktna prodaja, molimo da popunite upitnik koji se nalazi ovde.

Takođe, koristimo priliku da pozovemo i udruženja poljoprivrednika i proizvođača da nam se jave radi uspostavljanja dugoročne saradnje.

Projekat se sprovodi u Srbiji i Hrvatskoj, i podržan je od strane programa Erazmus+ koji u Srbiji sprovodi Fondacija Tempus.