Za klimu – Baviti se baštovanstvom u urbanim sredinama


Učestvovali smo u “Karavnu za klimu” koji je ove godine realizovao Francuski kulturni centar.

U okviru “Karavana za klimu”, organizovan je vili broj naučnih debata, izložbe, radionice. Na naučnoj debati „Poljoprivreda, kao odgovor na izazove klimatskih promena i zagađenje zemljišta“ održanoj u Novom Sadu, predstavili smo rad Baštališta i značaj urbanog baštovanstva u borbi protiv klimatskih promena.

Pogledajte i savete ostalih učesnika Karavana za borbu protiv limatskih promena ovde.

Projekat „Karavan za klimu – Svi aktivni u borbi protiv klimatskih promena!“ treba da probudi svest o problemu klimatskih promena kod građana Srbije, da ubedi preduzeća i javne ustanove da je zeleni rast nova prilika za razvoj i da promoviše jednostavna i operativna rešenja koja svako od nas na svom nivou može da primeni i da se na svoj način bori protiv klimatskih promena.

Ovaj projekat objedinjuje srpske i francuske aktere u ovoj oblasti, već razvijena rešenja ovog problema u obe zemlje i nudi priliku za razmenu mišljenja, dobre prakse i inovacija u okviru naučnih debata koje su dostupne svima.