Otvoren poziv za WWOOF grantove


Federacija WWOOF Organizacija (FoWO) i ove godine poziva WWOOF domaćine širom sveta da se prijave za program grantiranja.

Poziv

Drugu godinu za redom, globalna FoWO raspisuje poziv za grantove za razvoj projekata WWOOF domaćina sa ciljem da podstakne učešće WWOOFera u svakodnevnom životu malih organskih domaćinstava.

FoWO Grant Program podržava projekte koji doprinose razvoju WWOOF pokreta, unapređuju edukaciju tokom WWOOFovanja i promovišu organsku poljoprivredu malih razmera. Program podstiče WWOOF domaćine da uključe WWOOFere u razvoj implementaciju svojih projekata.

Primeri projekata koje FoWO podržava (lista nije konačna)

Kreiranje novog habitata, spirala začinskog bilja, pošumljavanje terena, izgradnja kompost toaleta i/ili smeštaja za WWOOFere itd.

 

Ko može da aplicira?

Svi WWOOF domaćini, članovi nacionalnih WWOOF organizacija u trajanju od najmanje 2 godine koji nisu primili FoWO grant u poslednje 3 godine.

Kriterijumi za ocenjivanje

Predlozi projakata razmotriće komisija WWOOF koordinatora na osnovu sledećih kriterijuma:

  1. Doprinos projekta održivosti aplikanta-WWOOF domaćinstva
  2. Učešće WWOOFera u projektu
  3. Edukacija sadašnjih i budućih WWOOFera za organsku proizvodnju hrane.

Način i rok za prijavu

Prijavljivanje se vrši isključivo na engleskom jeziku popunjavanjem online obrasca kojem se pristupa klikom na “Prijavi se”. Rok za prijavu je 15. decembar do podneva po UTC vremenu.

Dodatne informacije

Više informacija o pozivu možete naći na linku za prijavu odn. klikom na “Prijavi se”.

Ukoliko imate pitanja

Kontaktirajte Amandu Pirson, koordinatorku za međunarodni razvoj FoWO na amanda@wwoof.net.

Резултат слика за prijavi se

Federacija WWOOF Organizacija (FoWO) je globalna neprofitna mreža nacionalnih WWOOF organizacija sa ciljem promovisanja i unapređenja WWOOF pokreta širom sveta. Ama Centar kao koordinator WWOOF programa u Srbiji članica je FoWO od njenog osnivanja.

fowo_logo-horizontal

AMA-WWOOFSrbija-logo