Srpska delegacija na Evropskom forumu za prehrambeni suverenitet 1


Danas počinje Nieleni evropski forum za prehrambeni suverenitet u Rumuniju. Srbiju predstavlja sedmočlana delegacija.

Drugi Nieleni evropski forum za prehrambeni suverenitet predstavlja najveće okupljanje pan-evropskih pokreta za prehrambeni suverenitet do sada. Proizvođači hrane (poljoprivrednici/farmeri, ribari, pastiri, urbani baštovani), radnici u prehrambenoj industriji, predstavnici udruženja koje se bavi zaštitom životne sredine, hranom, zdravljem, ljudskim pravima/pravom, predstavnici omladinskih i ženskih organizacija, predstavnici udruženja potrošača, uključujući i CSA, umetnici, profesori, istraživači i novinari diskutovaće u okviru planiranih sesija i radionica kako povratiti kontrolu nad proizvodnjom hrane i prehrambenim sistemom. U radu Foruma, učestvuje i sedmočlana delegacija iz Srbije koju čine proizvođači, predstavnici medija i aktivista.

Foto: Saša Trifunović, istmedia.rs

Fokus ovogodišnjeg Foruma je na 5 tematskih osa:

  1. Promena načina proizvodnje i upotrebe hrane
  2. Promena načina distribucije hrane
  3. Vrednovanje rada i unapređenje društvenih uslova u okviru prehrambenih i poljoprivrednih sistema
  4. Povraćaj prava na prirodne resurse
  5. Promena javnih politika upravljanja hranom i poljoprivrednim sistemima

Tokom Foruma, očekuje se izrada Deklaracije i akcionog plana za ostvarivanje ciljeva Deklaracije.

Foto: Saša Trifunović, istmedia.rs

Nieleni evropski forum za prehrambeni suverenitet okuplja 1.000 učesnika iz 42 zemlje i trajaće do 30. oktobra.


One thought on “Srpska delegacija na Evropskom forumu za prehrambeni suverenitet

Comments are closed.