Polaznice Akademije ženskog liderstva upoznale naš rad


Ama Centar predstavio svoje programe WWOOF Srbija i Žene za održivu i solidarnu poljoprivredu alumnistkinjama Akademije ženskog liderstva.

U okviru Akademije ženskog liderstva, u utorak 15. novembra održan je treći zajednički sastanak alumnistkinja i aktivistkinja ženskih organizacija kojem je prisustvovala Irena Skarep iz Ama Centra. Cilj sastanaka bio je upoznavanje novih političarki sa temama i programima kojima se bave ženske nevladine organizacije koje razvijaju i sprovode programe ekonomskog osnaživanja žena na lokalnom nivou.

Ama – Centar za negu čoveka i prirode je tom prilikom predstavio svoje programe WWOOF SrbijaŽene za održivu i solidarnu poljoprivredu u u okviru kojeg smo organizovali Prvo okupljanje poljoprivrednica centralne Evrope 2015. Na sastanku su predstavljeni i programi Reciklažni centar Ženskog centra Užice, Inkluzivna radionica za izradu igračaka “Lutkarnica” Centra za podršku ženama iz Kikinde i Udahni život Stanišić.

Prisutne su se složile da su susreti alumnistkinja Akademije i aktivistkinja civilnog društva veoma važni za senzibilisanje donosioca odluka o nedovoljno vidljivim izazovima sa kojima se u svom svakodnevnom radu susreću aktivistkinje, ali i žene u Srbiji uopšte. Ovakvi susreti na duži rok mogu pružiti značajne rezultate, pre svega u vidu podrške rada ženskih udruženja.

Akademija ženskog liderstva je program podrške ženama aktivnim u javnom životu. On okuplja političarke i aktivistkinje i nudi im priliku da unaprede svoja znanja i veštine ali i da se povežu kako bi se zajedno borile i zastupale ženska ljudska prava do ostvarivanja pune ravnopravnosti. Žene koje su pohađale program kasnije su vidljivo uticale na javni život u svojim sredinama, pokazujući na delu da žene mogu ravnopravno sa muškarcima da donose odluke, stekle su samopouzdanje i motivisale i druge žene da se politički aktiviraju.

Akademija za žensko liderstvo ima nameru da i u 2017. godini nastavi da uspostavlja i razvija saradnju sa odabranim organizacijama koje bi se uključile u edukaciju i senzibilizaciju političarki.

Program Akademija ženskog liderstva sprovode Beogradski fond za političku izuzetnostCentar za podršku ženama i Centar modernih veština.