Poziv za učešće u Nieleni forumu


Otvoren poziv za učešće u drugom Nieleni evropskom forumu za prehrambeni suverenitet koji se održava od 26. do 30. oktobra ove godine u Kluž-Napoka, Rumunija. Prijavljivanje traje do 26.avgusta.

Drugi Nieleni evropski forum za prehrambeni suverenitet predstavlja najveće okupljanje pan-evropskih pokreta za prehrambeni suverenitet do sada. Fokus ovogodišnjeg Foruma je na 5 tematskih osa:

 1. Promena načina proizvodnje i upotrebe hrane
 2. Promena načina distribucije hrane
 3. Vrednovanje rada i unapređenje društvenih uslova u okviru prehrambenih i poljoprivrednih sistema
 4. Povraćaj prava na prirodne resurse
 5. Promena javnih politika upravljanja hranom i poljoprivrednim sistemima

Nieleni evropski forum za prehrambeni suverenitet okupiće 1.000 učesnika iz 42 zemlje okupljenih oko sledećih ciljeva:

1. Razmena iskustava koja podrazumeva:

 • Obezbeđivanje inkluzivnog mesta za razmenu dobrih praksi, veština i iskustava u okviru pokreta na temelju 4 tematskih osa foruma od nivoa lokalne zajednice do pan-evropskog
 • Mapiranje postojećih inicijativa

2. Izgradnje razumavanja prehrambenog suvereniteta u Evropi u smislu:

 • Obezbeđivanja prostora za procenu, razmatranje, identifikaciju razlika između pokreta i izgradnje konsenzusa
 • Izgradnje prostora za identifikaciju mogućnosti i izazova sa kojima se pokret susreće

3. Razvoja strategije i akcionog plana za jačanje i širenje pokreta za prehrambenog suvereniteta u Evropi koje obuhvata:

 • Povezivanje i spajanje različitih aktera u okviru pokretu
 • Izgradnju konkretnog modela proizvodnje i potrošnje umesto postojećeg, industrijskog
 • Kreiranje projekata, kampanja, inicijativa, strategija i akcionih planova uvezi sa tematskim osama foruma – od lokalnog do pan-evropskog nivoa
 • Povećanje vidljivosti pokretaputem dopiranja do većeg broja ljudi, javnosti, donosioca odluka i predstavnika drugih (globalnih) pokreta za prehrambeni suverenitet
 • Inspirisanje i motivisanje ljudi svih uzrasta i organizacija iz različitih regiona da se priključe pokretu, sa naročitim fokusom na incijative iz istočne Evrope
 • Razvoj radne strukture za održavanje i obezbeđivanje kontinuiteta rada posle Foruma

4. Zagovaranje politika koje podržavaju prehrambeni suverenitet u Evropi kroz:

 • Borbu za strukturne promene prehrambenih i poljoprivrednih politika baziranih na prehrambenom suverenitetu
 • Obezbeđivanje da evropske i nacionalne politike u vezi sa hranom i poljoprivredom doprinose ostvarivanju ljudskih prava, kao i društvene i klimatske pravde na globalnom nivou
 • Kontekstualizaciju pokreta u okviru globalnih društvenih pokreta i upravljanja globalnom prehrambenom agendom

Agenda Foruma biće objavljena tokom sledeće nedelje.

U radu Foruma učestvovaće i desetočlana delegacija iz Srbije. Za učešće u delegaciji mogu se prijaviti:

 • Proizvođač/ica hrane: poljoprivrednik/farmer, ribar, pastir ili urbani baštovan
 • Radnik/ca u prehrambenoj industriji
 • Predstavnik/ca udruženja koje se bavi zaštitom životne sredine, hranom, zdravljem, ljudskim pravima/pravom
 • Predstavnik/ca omladinske organizacije (do 35 godina)
 • Predstavnik/ca ženske organizacije
 • Predstavnik/ca udruženja potrošača, uključujući i CSA
 • Umetnik/ca, profesor/ka ili istraživač/ica
 • Novinar/ka

Radni jezik Foruma je engleski. Za učesnike delegacije, obezbeđeni su prevoz, smeštaj i hrana tokom trajanja foruma. Prijave do 26.avgusta na sledećem linku.

Gradimo pokret za prehrambeni suverenitet u Evropi!


 Drugi Nieleni evropski forum za prehrambeni suverenitet održaće se od 26. do 30. oktobra ove godine u Kluž-Napoka, Rumunija.

Poziv_za_medije-2.Nieleni_evropski_forum_za_prehrambeni_suverenitet,26-30.oktobar2016,Rumunija

Globalni Nieleni pokret osnovan je tokom foruma za prehrambeni suverenitet u Maliju 2007. na bazi vrednosti poverenja, transparentnosti i učešća, jednakosti i poštovanja za sve ljude. Prvi evropski forum održan je u Kremsu, Austrija 2011.

Ama Centar je kontakt tačka za Nieleni forum u Srbiji.