Prezentаcija rezultаtа projektа „Beogrаdske bаšte, zаjednice zа održivi rаzvoj grаdа“


Prezentacija rezultata projekta „Beogradske bašte, zajednice zа održivi razvoj grada“ zakazana je za ponedeljak, 07.maj na Šumarskom fakultetu u Beogradu.

U pitanju je projekat u okviru vežbi na programu osnovnih studija Odseka za Pejzažnu arhitekturu i hortikulturu, na predmetu “Učešće javnosti u oblasti pejzažne arhitekture”, koji se održava na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Ovaj fakultet je prepoznao značaj i aktuelnost “urbanih bašti” i zbog toga su osmislili i pokrenuli projekat „Beogradske bašte zajednice za održivi razvoj grada“.

Kao uvod u projekat, studentima je predstavljena studija slučaja Baštališta, prve i jedine urbane bašte u Beogradu.,

Bašte zajednice su zelene površine u gradu na kojima se uzgajaju voće i povrće, ukrasne i začinske biljke na parcelama koje obrađuju i njima zajednički upravljaju zajednice baštovana. Urbane bašte pružaju širok dijapazon ekoloških, ekonomskih i društvenih koristi gradu, korisnicima i zajednici. Najčešći motivi za angažovanje u urbanim baštama su zdrava i sveža hrana, rekreacija i druženje, vraćanje prirodi i životu u skladu sa prirodom, osećaj ostvarenosti i satisfakcije u radu sa biljkama i zemljom. Važna je uloga urbanih bašta u edukaciji mlađih generacija i razvoju svesti o održivom korišćenju životne sredine kod dece predškolskog i školskog uzrasta.

U poslednjih nekoliko godina je pokrenuto više građanskih inicijativa za osnivanje bašti zajednica na teritoriji nekoliko opština grada Beograda. U gradovima zemalja u regionu poput Zagreba, Pule, Ljubljane, Maribora i drugih gradova, zajedničkim naporom i saradnjom građana, opština i grada pokrenuti su projekti urbanih bašta, koji već nekoliko godina uspešno funkcionišu i donose brojne vrednosti gradu, baštovanima i njihovim lokalnim zajednicama.

Projekat ima za cilj podizanje svesti svih učesnika o važnosti teme, pokretanje diskusije i uključivanje svih aktera zainteresovanih za razvoj bašta zajednice. U pitanju je semestralni studentski projekat u okviru kojeg studenti četvrte godine osnovnih studijа imaju zadatak da istraže mogućnosti razvoja urbanih bašta na teritoriji 3 gradske opštine: Rakovica, Palilula i Novi Beograd). U okviru projekta, studenti su istražili stavove građana ovih opština u vezi sa mogućnošću razvojа urbanih bašta u njihovim zajednicama. Kroz rad na ovom projektu, studenti su imali priliku da primene stečena znanja o participativnom planiranju i saradnji i komuniciranju nauke onima koji se naukom ne bave.

Rezultati projekta „Beogradske bašte, zajednice zа održivi razvoj grada“ biće prezentovani u ponedeljak, 07.maja na Šumarskom fakultetu u Beogradu sa početkom u 13 časova.