Potpisan sporazum o saradnji sa RAS


Ove sezone, korisnici usluga Refugee Aid Serbia proizvode svoje povrće u Baštalištu.

I ove sezone, članovi Baštališta besplatno ustupaju jednu parcelu kao doprinos zajednici. Ove godine parcelu koriste korisnici Refugee Aid Serbia – migranti i izbeglice sa bliskog Istoka.

Saradnja u okviru Baštališta počela je na projektu “Get Growing Your Community” kada su trojica studenata iz Avganistana učestvovali u međunarodnoj razmeni sa mladima iz Srbije, Hrvatske, Turske i Velike Britanije održanoj u Baštalištu. Svoje oduševljenje baštom, atmosferom i ljudima u njoj, studenti su preneli koordinatorima RAS-a, ali i ostalima u kampu za izbeglice u Krnjači. Inspirisani time, RAS i Ama Centar su organizovali zajedničku radnu akciju pripreme Baštališta za zimu u kojoj su učestvovali članovi Baštališta i migranti. Obostrano zadovoljstvo postignutim, preraslo je u sporazum o saradnji u okviru kojeg će korisnici usluga Refugee Aid Serbia proizvoditi svoje povrće u Baštalištu tokom 2018. Takođe, oni će imati priliku i da uče o proizvodnji povrća po principima organske poljoprivrede u okviru buduće plasteničke proizvodnje Baštališta.

Troškove ove parcele solidarno snose svi članovi Baštališta, a RAS i njegovi korsinici su ravnopravni članovi baštenske zajednice sa ostalima. Prošle sezone, članovi Baštališta bili su domaćini učenicima škole “Branko Pešić” iz Zemuna.

Sporazum je potpisan između Refugee Aid Serbia i Ama Centra.