Studenti pejzažne arhitekture rade na projektu urbanih bašta


U ponedeljak, 19. marta, bili smo gosti Šumarskog fakulteta u Beogradu.

Tom priliko, predstavili smo Baštalište studentima četvrte godine osnovnih studija Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu, u okviru kursa „Učešće javnosti u oblasti pejzažne arhitekture“. Ispričali smo im čime se bavimo, kako smo nastali, kako funkcionišemo, na kakva ograničenja i izazove nailazimo i kakvi su nam planovi za budućnost.

Studenti su angažovani na semestralnom projektu „Beogradske baštenske zajednice za održivi razvoj grada“ u okviru kojeg imaju zadatak da istraže mogućnosti razvoja urbanih bašta na teritoriji 3 gradske opštine (Rakovica, Palilula i Novi Beograd). Studenti će istražiti stavove građana ovih opština u vezi sa mogućnošću razvoja urbanih bašta u njihovim zajednicama. Cilj je da se prepoznaju i uključe svi akteri zainteresovani za razvoj bašta zajednice. Kroz rad na ovom projektu, studenti će imati priliku da primene stečena znanja o participativnom planiranju i saradnji i komuniciranju nauke onima koji se ne bave naukom.

Rezultatati projekta biće prezentovani 7. maja na Šumarskom fakultetu. Na prezentaciju će biti pozvani predstavnici lokalnih uprava, stručnih udruženja i institucija, predstavnici civilnog sektora. „Baštalište“ će biti među njima.