WORA za žene u ruralnim područjima


U saradnji sa partnerima iz Poljske, Mađarske i Rumunije, Ama Centar u naredne dve godine sprovodi WORA projekat za žene u ruralnim sredinama (ICT for Women on Rural Areas).

Glavni cilj projekta je razmena praktičnih iskustava među partnerima, uključenih u edukativne aktivnosti u ruralnim sredinama. Ciljna grupa su žene naseljene u ruralnim područjima, kojima često nedostaje osnovno znanje vezano za kompjutere i internet. Nedostatak ovih osnovnih veština u 21. veku dovodi do određene društvene izopštenosti, pre svega digitalne.

Okupljanje poljoprivrednica centralne Evrope 2015.

Partneri projekta su jasno identifikovali potrebu za edukacijom ove slabije i zanemarene društvene grupe kako bi premostili sve veći jaz između onih obrazovanijih i onih kojima nedostaju osnovne ICT veštine. Planirano je da projekat traje dve godine, i da ima četiri internacionalna susreta, po jedan u svakoj zemlji učesnika. Projekat uključuje radionice koje svaki učesnik treba da organizuje i vodi u svojoj zemlji, sa temom ICT programa edukacije u području upotrebe kompjutera, interneta, društvenih medija, internet sigurnosti i resursa.

Važan element radionica predstavlja prilagođavanje njihovog sadržaja lokalnim karakteristikama i aktivnostima svakog učesnika. Neke od tema su: internet i ruralni turizam, prodaja lokalnih proizvoda putem interneta (kao što su sistemi poljoprivrede koja podržava zajednicu) ili platforme razmene semena. Rezultati projekta uključuju: 4 biltena koja će informisati o 4 internacionalna susreta i ICT Vademcum – uputstva za ruralne žene, sačinjena od strane učesnika. Uputstva uključuju:

– kratak kurs za kompjutere: upotreba interneta i društvenih medija
– kako tražiti informacije, sigurnost na internetu
– ICT je suštinski važan za svet: sveprisutna digitalizacija
– internet platforme: kako tražiti ponudu, kako plasirati ponudu, razmena semena, kako prodati lokalni proizvod.

Partneri projekta

AgriNatura fondacija osnovana je 2007. Ciljevi su joj sledeći: održivi razvoj ruralnih područja, posebno zaštita resursa i biodiverziteta genetske poljoprivrede, razvoj bioloških i biodinamičkih metoda proizvodnje, prerada lokalnih proizvoda, ekoturizam, razvoj građanskog društva, podrška i razvoj lokalnih zajednica. Kako bi se postigli ovi ciljevi, fondacija ohrabruje lokalne zajednice da se uključe. Sedište fondacije se nalazi na organskoj farmi, gde se odvija proizvodnja tradicionalnog i ekološkog povrća sa tradicionalnim voćnjakom (400 stabala). Fondacija upravlja bankom gena u kojoj se nalazi više od 300 varijeteta semena povrća.

Kislépték je neprofitna organizacija koja je počela sa radom kao neregistrovana 2009, a registraciju je dobila 2014. Trenutno ima 21 fizičkih članova i 27 legalnih članova koje čine mali farmeri, zanatlije, pružaoci usluga agroturizma i nevladine organizacije. KLT radi na očuvanju lokalne proizvodnje, podržava tradicionalnu lokalnu preradu, kulturnu raznolikost, kao i lokalne aktivnosti učvršćivanjem tržišta rada na selu. Cilj je promovisanje poljoprivrede koja je prijateljski naklonjena okruženju, tradicionalne prerade hrane i maloprodajnih sistema, širenje kratkih lanaca nabavke pojednostavljivanjem legalnog sistema i pomaganjem lokalnim farmerima da uđu na tržište. KLT radi na izmeni zakona i daje mišljenje vezano za predlog zakona u vezi sa lokalom ekonomijom, malim poljoprivrednicima i aktivnostima u ruralnim sredinama. Organizacija, takođe, održava legalne savetodavne aktivnosti i učestvuje u razvoju nacrta zakona i amandmana, kao što su komercijalne aktivnosti malih farmera na lokalnom tržištu ili tradicionalni domaći ribolov.

Eco Ruralis je udruženje seljaka, koje čine mali i organski farmeri, kao i uzgajivači životinja iz svih delova Rumunije. Naša misija je podrška agroekologije i promocija malih porodičnih farmi kao glavnog načina poljoprivredne proizvodnje u Rumuniji. Mi aktivno podržavamo mladi pokret farmera, koji zadržava svoj tradicionalni i agroekološki način gazdovanja i obezbeđuje kontrolu etičkog sistema proizvodnje hrane. Eco Ruralis trenutno ima preko 11.000 članova iz svih krajeva zemlje i koordiniše njihov rad kroz tri stalno zaposlena radnika u Cluj-Napaca i nekoliko privremenih pripravnika. Udruženje je usmereno ka različitim pravcima i kampanjama: zaštita biodiverziteta, pravo korišćenja zemljišta, promovisanje agroekologije i upravljanje hranom kroz kratke prehrambene lance i farmerske pristupe lokalnim i regionalnim tržištima i javnim tenderima. Svetske mogućnosti organskog uzgoja u Rumuniji (WWOOF Rumunija) ovde se takođe organizuju. Od početka svog rada, Eco Ruralis deli viziju međunarodnog seljačkog pokreta, La Via Campesina. U februaru 2011, asocijacija je postala prvi istočnoevropski član Evropske koordinacije Via Campesina (ECVC).

AMA Centar je neprofitno udruženje sa ciljem edukacije u pravcu održivog razvoja, ličnog razvoja, zaštite okoline, urbane poljoprivrede, organskog baštovanstva/permakulture i ruralnog razvoja. Misija Ama Centra je podrška razvoju održivih i dostojanstvenih načina života, afirmisanjem životnih vrlina i nesebičnim služenjem. Vizija organizacije je svet u kojem ljudi žive kao deo prirode, a ne odvojeno od nje. Ciljne grupe su: mladi, žene, manjine i zajednice. 

Projekat podržava Erasmus+ program Evropske Unije.